Vlot van A naar B kunnen

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. We willen veilig en zonder al te veel gedoe van A naar B komen en een goede bereikbaarheid van onze winkels en bedrijven is een voorwaarde voor een gezonde economische ontwikkeling. Eén van de voornaamste taken van de gemeente is dan ook, naast veiligheid, het zorgen voor goede bereikbaarheid. Zowel per auto, per openbaar vervoer, als per (elektrische) fiets.

Voldoende gratis parkeervoorzieningen (ook voor lang-parkeren) voor auto’s, (elektrische) fietsen en scootmobielen zijn onderdeel van een goede bereikbaarheid. Ze zijn daarom belangrijk voor de inwoners en noodzakelijk voor de ondernemers. Wij willen dat overal voldoende parkeervoorzieningen zijn en dat deze gratis blijven.

Wij willen dat het doorgaande regionale verkeer wordt afgewikkeld via de A12 (de rijksweg tussen onder andere Utrecht en Arnhem) en de N229 (de provinciale weg tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede) en niet via ons grondgebied; wij willen dat daarvoor de doorstroming op de A12 en de N229 wordt bevorderd.

Automobilisten mogen niet onnodig worden gehinderd. Snelheidsremmende maatregelen zijn daarom wat ons betreft alleen acceptabel als deze absoluut noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Die maatregelen mogen niet leiden tot hinder van politie- en brandweerauto’s en ambulances; alleen al om die reden zijn we tegen het aanleggen van drempels.

Doorstroming van het lokale verkeer op de hoofdroutes is een belangrijk punt van zorg. Als verkeerslichten worden geplaatst, moeten deze de veiligheid bevorderen en niet de doorstroming onnodig beperken. Voor knelpunten moeten we oplossingen zoeken.

Beschikbare gelden voor wegen worden primair uitgegeven waar aanpak van een (onveilige) situatie het meest urgent is.

Wij willen de snelheidslimiet op provinciale wegen (N-wegen) handhaven op 80 kilometer maar waar dat nodig is voor de veiligheid, verlagen in kwetsbare gebieden. Bijvoorbeeld bij scholen, kinderdagverblijven, seniorenwoningen en in woongebieden voor ouderen. Wij willen tevens extra aandacht voor andere verkeersmaatregelen die de veiligheid in deze gebieden verhogen.

Input vanuit de inwoners (bijvoorbeeld via het VVD-verkeersmeldpunt Utrechtse Heuvelrug, http://www.verkeersmeldpunt-uh.nl/ ) wordt adequaat behandeld.

We zijn tegen het afsluiten van wegen.

Het aantal elektrische auto’s en elektrische fietsen neemt de komende jaren steeds sterker toe. Het aantal laadpunten voor deze auto’s en fietsen is tot nu toe echter zeer beperkt. Wij willen dat de gemeente, in overleg met marktpartijen en omliggende gemeenten, onderzoekt hoe dit aantal snel kan worden vergroot. Daarbij willen we dat de gemeente aanvragen van marktpartijen voor de aanleg van laadpalen versneld afhandelt. En ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, zoals bijvoorbeeld rond het gebruik van waterstof als brandstof, stimuleert en faciliteert. De gemeente zelf kan daarbij een voortrekkersrol spelen, bijvoorbeeld bij de vervanging van haar wagenpark.

We willen het huidige aanbod van openbaar vervoer ten minste op peil houden. We streven tevens naar het realiseren van een rechtstreekse busverbinding tussen Amerongen, Leersum en de stations van Maarn en Amersfoort.

(Elektrisch) fietsen is gezond, zorgt voor minder CO2-uitstoot en draagt bij aan de doorstroming van het verkeer. We willen daarom het gebruik van de (elektrische) fiets bevorderen door voldoende verkeersveiligheid, een goed wegdek (geen kuilen) en goede verlichting.

Op basis van een onderzoek van TNO kan vooralsnog niet worden aangetoond dat milieuzones (zones waar sterk vervuilende auto’s worden geweerd) een positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Daarom willen we zo’n zone niet op ons grondgebied.

Wij willen dat bedrijven en woningen tijdens de vernieuwing of aanleg van wegen optimaal bereikbaar zijn. De leerpunten uit eerdere wegrenovaties, zoals die van de Hoofdstraat in Driebergen, moeten standaard worden betrokken bij toekomstige wegentrajecten, zodat de kwaliteit van planning en uitvoering verbetert. De toegezegde evaluatie van de renovatie van de Hoofdstraat moet daarom worden uitgewerkt in verbetervoorstellen.