Genieten van natuur en groen

Onze inwoners houden van de natuur. Ze genieten van onze bossen, onze open landschappen en de bomen en planten in de straten. Maar ze willen ook kunnen recreƫren en daarom is het van belang dat er geen hek om de natuurterreinen staat. Uiteraard moeten we goed voor het groen in onze gemeente zorgen.

Wij vinden natuur heel belangrijk. Daarom willen wij dat de hoeveelheid vierkante meters aan natuur in onze gemeente niet vermindert.

Natuur die geheel of gedeeltelijk met overheidsgeld in stand wordt gehouden, moet openbaar toegankelijk zijn en beschikbaar zijn voor recreatie. Uiteraard voor zover dit niet leidt tot schade of een te grote belasting van kwetsbare natuur.

Wij leven in een mooie en groene gemeente. Dat willen wij graag zo houden. Degenen die schade aan de omgeving veroorzaken of deze vervuilen, worden stevig aangepakt. De schade en vervuiling worden zo snel mogelijk hersteld respectievelijk opgeruimd; waar mogelijk op kosten van de daders.

We vinden het belangrijk dat de gemeente zorgvuldig omgaat met het groen in de wijken en straten. Het onderhoud moet steeds op zijn minst op orde zijn en verwaarlozing moet meteen worden aangepakt. Als dat financieel haalbaar is, willen we het onderhoud verder verbeteren.

Gemeentelijke bomen in de straten en lanen bepalen voor een belangrijk deel het groene gezicht van de gemeente. Deze worden daarom alleen gerooid als dat onvermijdelijk is, bijvoorbeeld vanwege een ziekte of een ernstige beschadiging van de wortels bij de vervanging van de riolering. Bij rooien geldt voor beeldbepalende bomen een herplantplicht; onder beeldbepalende bomen verstaan wij ook bomen die in samenhang bepalend zijn voor het karakter c.q. de karakteristieke uitstraling van een wijk of omgeving.

Bij aanvragen voor een kapvergunning door een inwoner maakt de gemeente een zorgvuldige afweging tussen de wens van de aanvrager en de natuurwaarde of het beeldbepalende karakter van de boom. Voor gezonde bomen met een grote natuurwaarde en beeldbepalende bomen wordt wat ons betreft de vergunning geweigerd.