Paul Kelder

Paul Kelder is 64 jaar en woont met zijn echtgenote Marianne sinds 1996 in Driebergen. Zij hebben één zoon en twee dochters, die alledrie studeren.

Paul is jurist en werkte van 1985 tot 2011 bij de MOgroep, de brancheorganisatie voor Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Bij het uiteenvallen van de MOgroep in 2011 verviel zijn functie; sindsdien heeft hij nog voor enkele organisaties werkzaamheden verricht, onder andere voor de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Op dit moment is hij actief als voorzitter van de geschillencommissie van de Bedrijfscommissie Markt II. Deze commissie heeft een bemiddelende en adviserende rol bij geschillen tussen de bestuurder en de ondernemingsraad van een non-profitorganisatie. Tevens is hij lid van de geschillencommissie voor de CAO Jeugdzorg, die uitspraken doet over geschillen tussen werkgevers en werknemers over de toepassing van de CAO. Daarnaast is hij sinds enkele jaren lid van de Belanghebbendenvertegenwoordiging van de Woningbouwvereniging Amerongen.

Politiek heeft Paul al de nodige ervaring opgedaan: van 2002 tot 2006 als lid van de gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg, van 2008 tot 2011 als lid van Provinciale Staten van Utrecht en sinds eind 2012 tot nu als lid van de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug. Afgelopen jaar heeft hij voor de vierde achtereenvolgende maal, samen met anderen, het verkiezingsprogramma voor de afdeling geschreven.

Tot aan het begin van zijn raadlidmaatschap (oktober 2012) was Paul lid van de groep Bruggenbouwers, die de gemeenteraad uitgebreide aanbevelingen heeft gedaan voor het dichten van de kloof tussen de politiek de inwoners. Vanuit de raad wil hij zich, in lijn met de aanbevelingen van de Bruggenbouwers, inzetten voor een grotere inwonersparticipatie en betere communicatie met de inwoners.

Bekijk het filmpje van Paul Kelder over financien en slim omgaan met publieke middelen: