Evert de Boer

VVD-profiel Evert de Boer

Evert de Boer is (pas) 70 jaar en woont met zijn echtgenote sinds 1973 in Maarn. Hij heeft 2 (getrouwde) dochters en 4 kleinkinderen – eerlijk verdeeld. Hij is van 1984 tot 1994 directeur van Pelikan Benelux (chemische kantoorartikelen) geweest en was vanaf 1994 tot 2005 werkzaam bij Henkel International, o.a als divisiedirecteur Rusland en het laatste jaar als directeur Central Asia belast met de totstandkoming van een joint-venture voor bouwlijmen in Kazachstan. In zijn Nederland-periode was hij langdurig bestuurslid van Boleka, Bond van Leveranciers aan de kantoorvakhandel, en als zodanig verantwoordelijk voor de invoering van een electronisch bestelsysteem in deze branche.

Na zijn werkzame leven was Evert consulent voor Ondernemingsklankbord. Via deze organisatie helpen uitgewerkte managers op vrijwillige basis bedrijven in het MKB. Hij heeft in deze functie een dertigtal bedrijven / starters bijgestaan. Daarnaast was hij als districtsbestuurslid Jeugd van Lions Nederland gedurende vele jaren belast met de organisatie van jeugdkampen en de opvang van buitenlandse kinderen in Nederlandse gastgezinnen.

In Maarn is Evert de Boer tot zijn vertrek naar Rusland o.a. in totaal 12 jaar voorzitter van de VVD afdeling Maarn-Maarsbergen geweest. Tegenwoordig is hij bestuurslid (de laatste 3 jaar als voorzitter) van de Stichting Heuvelrugloop Maarn die ieder jaar de Heuvelrugloop, waaronder de halve marathon, in juni organiseert. Daarnaast is hij sinds 2007 voorzitter van VBMM, Vereniging voor Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen die zich inzet voor de leefbaarheid in Maarn en Maarsbergen, met name op het gebied van verkeer, grote bouwprojecten en ruimtelijke ordening. Zoals de uitbreiding van de A12, het Centrumplan Maarn, bedrijventerrein Maarsbergen en de bouw van de tunnel onder het spoor in Maarsbergen. Evert heeft vanaf het begin zitting in het Dorpscomité Maarsbergen wat zich inzet voor  de totstandkoming van een tunnel onder spoor én kruispunt, een rotonde ten noorden van het huidige kruispunt en de Bosweg richting Maarn.

Vanuit deze achtergrond heeft hij een bijzondere affiniteit met verkeer, vervoer en Ruimtelijke Ordening. Evert wil zich met de opgedane ervaringen op bovenstaande gebieden binnen de VVD graag inzetten voor de inwoners van de  Utrechtse Heuvelrug. Mede zorgen voor een goede leefbaarheid in een goede harmonie van verkeer, wonen en natuur.

Tenslotte heeft Evert zitting gehad in de campagnecommissie van de VVD bij de start van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is hij campagneleider.

 Bekijk het filmpje van Evert over Verkeer&Veiligheid