Franca Kerstens

Leuk dat u mijn foto heeft aangeklikt om iets meer over mij te weten te komen! Mijn naam is Franca Kerstens. Ik woon nu ruim tien jaar in Driebergen-Rijsenburg, ben getrouwd met Robert-Jan Lenselink en wij hebben twee zonen Pieter (22) en Simon (17). Als bestuurslid zet ik mij met veel plezier in voor de VVD en ik ben nu zelfs kandidaat raadslid, plaats drie op de lijst. Ik hoop en verwacht na de komende gemeenteraadsverkiezingen deel uit te mogen maken van de VVD-fractie.

Werkzaam ben ik bij het Diakonessenhuis dat vestigingen heeft in Utrecht, Zeist en Doorn. Als projectleider-bouw maak ik programma’s van eisen op voor de verbouwingen van o.a. de poliklinieken en de dagbehandeling. Daarnaast ben ik voorzitter van onze ondernemingsraad.

Werken als projectleider betekent werken binnen financiële en ruimtelijke kaders, daarnaast moet hetgene dat gebouwd wordt voldoen aan heel veel eisen. In de praktijk betekent het vaak concessies doen. De bomen groeien immers in de zorg niet meer tot aan de hemel. Maar er moet wel een toekomstbestendig product komen.

Ook als OR-voorzitter moet je belangen afwegen. Het belang van de medewerker versus het organisatiebelang. Het vinden van een goede balans daarin is de uitdaging, waar we gelukkig wel vaak in slagen.

Door de grote diversiteit aan onderwerpen waar ik mij mee bezig houdt ben ik getraind in het snel doordringen tot de kern en tot het vanuit een breder perspectief kijken naar een probleem. Hoe pakt beleid uit voor mensen? Als ik denk aan de drie grote transities in de zorg die eraan zitten te komen, dan wordt van de gemeente verwacht dat zij keuzes maakt. Maar die keuzes hebben wel heel direct gevolgen voor mensen. Ik vind het een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan.

Nog een hartenkreet, ik hoop veel vrouwen uit de Heuvelrug te mogen ontmoeten op een van onze bijeenkomsten! Mailt u mij gerust.

Bekijk het filmpje van Franco over Zorg: