Peter van der Zee

Lid commissie Ruimte ( R.O., bedrijventerreinen, Landschap en Natuurontwikkeling, monumenten)

Vice-fractievoorzitter

Voorzitter commissie Samenleving

Lid agendacommissie

Secretaris stichting zwem- en sportaccomodaties Doorn.

Bekijk het filmpje van Peter van der Zee over Economie en Ecologie: