• Informatie- en discussieavond Centrumplan Driebergen op dinsdag 7 februari

  19 januari − Dit voorjaar wordt door de gemeenteraad het bestemmingsplan “Centrum Driebergen” vastgesteld. De VVD Utrechtse Heuvelrug wil voorafgaand aan dit besluit de lange termijn visie voor het centrum van Driebergen bespreken met de inwoners en ondernemers van Driebergen. Op dinsdag 7 februari wordt hiervoor een informatie- en discussieavond georganiseerd. Lees verder

 • Nieuwjaars receptie

  01 januari − Het bestuur van de VVD Utrechtse Heuvelrug nodigt u van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie om met elkaar het glas te heffen. Wij zien u graag vrijdag 6 januari aanstaande van 17.00-19.00 uur in het zojuist geopende Restaurant SPOTT aan de dorpsstraat 29 te Doorn. Lees verder

 • Politiek, juist voor vrouwen! Begin het jaar goed en kom naar de ladies night op 20 januari in het Cultuurhuis!

  29 december − Laten we politiek alleen aan mannen over? Op 20 januari organiseren de VVD, GL/PvdA en D66 een avond voor vrouwen, mannen ook welkom! We hopen u te inspireren en aan het denken te zetten over de betrokkenheid van vrouwen in het maatschappelijk debat. Wij willen natuurlijk dat er heel veel VVD-dames op de 20e meedoen. Lees verder

 • Gemeente-ambtenaren toch met belastinggeld vervroegd met pensioen

  07 december − Het college had €450.000 extra budget gevraagd om ambtenaren vanaf 64 jaar vervroegd met (deeltijd) pensioen te laten gaan. Hiermee wil men twee problemen oplossen: Oudere medewerkers die het lastig vinden om mee te komen deels te laten uitstromen en hiervoor in de plaats jongere ambtenaren aannemen. In dit bedrag was €200.000 gereserveerd om een RVU (= Regeling Vervroegd Uittreden) boete van de fiscus te bekostigen. Lees verder

 • Terugblik begrotingsraad gemeente Utrechtse Heuvelrug

  01 december − Terugblik begrotingsraad gemeente Utrechtse Heuvelrug Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2017 heeft de VVD nadrukkelijk aandacht gevraagd voor ons hoge gemeentelijke schuldenniveau. Onze schulden stijgen tot €133 miljoen in 2017. Lees verder

 • Verhoging van lokale heffingen

  30 november − In de afgelopen twee jaar zijn de lokale lasten door het huidige college al fors verhoogd en nu komt daar weer een schepje bovenop. Door positieve ontwikkelingen bij afvalstoffeninzameling en riolering, zouden de heffingen in 2017 met EUR 330.000,- lager kunnen uitvallen. Echter het college heeft besloten om het voordeel niet aan de inwoners door te geven. Lees verder

 • Prachtige lijst TK2017 met acht uitstekende Utrechtse kandidaten!

  11 november − Vol trots presenteerde de VVD afgelopen vrijdag 11 november de advies-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Met daarop een aantal fantastische Utrechtse kandidaten! Lees verder

 • Investeringsstop noodzakelijk voor gezonde gemeentefinanciën

  11 november − De VVD vindt het onverantwoord om de schulden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug verder te laten stijgen voordat er een plan is hoe we de schuldenberg gaan verminderen. Als de gemeenteraad instemt met de voorgestelde investeringsplannen voor 2017 dan stijgt de schuld naar €133 miljoen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat het licht op rood bij deze schuldenomvang. Lees verder

 • Klassenjustitie bij Gooyerdijk 18?

  14 oktober − Op de Gooyerdijk 18 zou o.a. illegaal een tuin en een hertenkampje zijn aangelegd, een boom omgehakt en een te hoog hek zijn geplaatst. Alles met goedkeuring van het college. Klopt dat allemaal wel? Lees verder

 • Geen woningbouw ten zuiden van de Nieuwe Steeg in Leersum

  12 oktober − De Kaap berichtte in april dat er "..Geen woningbouw ten zuiden van de Nieuwe Steeg in Leersum" zou komen. Uit de kop van het artikel zou je kunnen afleiden dat het hier ging om een woonwijk of misschien nog meer. Het ging echter om slechts vijf woningen. Wat was er aan de hand? Lees verder

 • YMCA naar het Henschotermeer?

  12 oktober − De YMCA is op dit moment gelokaliseerd aan de Paradijsweg in Leusden. De eigenaar van de gronden is het landgoed Den Treek-Henschoten, Den Treek-Henschoten wil, dat de YMCA verplaatst gaat worden naar Henschotermeer. Lees verder

 • Het VVD-verkiezingsprogramma maken we samen. Lees hoe u bij kunt dragen!

  07 oktober − Het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt gemaakt samen met onze leden. Dus ook met u. Lees hierna hoe u uw opmerkingen in het definitieve programma kunt krijgen! (lees verder) Lees verder

 • VVD tegen plan vervroegd pensioen Utrechtse Heuvelrug ambtenaren

  06 oktober − Het college heeft de raad om €450.000 budget gevraagd om ambtenaren van 64 jaar en ouder (deels) met vervroegd pensioen te laten gaan. In het plan is €200.000 gereserveerd om een RVU(= Regeling Vervroegd Uittreden)-boete aan de fiscus te betalen. VVD vind dat we beter om moeten gaan met ons geld: Lees verder

 • De toekomst van ons fraaie landschap

  05 oktober − In de Kaap van donderdag 8 september en op de website van deze krant konden wij tot onze verbazing een artikel lezen met de kop ‘Naafs wil gaan bouwen buiten de dorpskernen’ én ‘Naafs: Uitzicht is niet heilig’. Kennelijk is het nodig om buiten de rode contouren te gaan bouwen. Wat zou dat kunnen inhouden? Lees verder

 • Nieuws uit de Samenleving

  05 oktober − De samenleving is volop in beweging en dat geeft genoeg stof tot bijpraten. Een kleine maar belangrijke greep: Lees verder

 • Cursus lokale politiek: Raadslid, iets voor mij?

  03 oktober − Iedereen die zich wil oriënteren op lokale politiek is van harte uitgenodigd mee te doen aan de cursus Politiek Actief die na de herfstvakantie wordt georganiseerd door de gemeenteraden en griffies van de gemeenten Ede, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Lees verder

 • Toch een ecoduct tussen Maarn en Doorn

  03 oktober − Onderdeel van het provinciale coalitieakkoord is de aanleg van een aantal ecoducten over N-wegen. Binnen onze gemeente gaat het om de N227 (tussen Maarn en Doorn) en de N226 (tussen Leersum en Maarsbergen). Voor het ecoduct over de N227 moet het bestemmingsplan worden aangepast. Vanaf het begin heeft de VVD, samen met een paar andere partijen, grote twijfels over het nut en de noodzaak van dit ecoduct over een provinciale weg. Lees verder

 • VVD in het nieuws, genoeg om bij te lezen en te kijken!

  07 september − Het lokale politieke seizoen is net weer begonnen en inmiddels gloren de landelijke verkiezingen aan de horizon. Daarbij was de VVD de afgelopen week volop in het nieuws en onderstaand een korte opsomming van een aantal interessante linkje om te lezen en te bekijken! Daarná een reminder voor de ALV, mogelijk nóg interessanter als u invloed wilt hebben op het landelijke verkiezingsprogramma! Lees verder

 • VVD inbreng Algemene Beschouwingen en Kadernota 2017-2020 op 27 juni 2016

  27 juni − Bijgaand de tekst welke Rob Jorg bij de Algemene Beschouwingen over de Kadernota 2016 uitsprak: Lees verder

 • Toeristenbelasting voor kinderen afgeschaft, goed voor extra banen

  15 juni − Toerisme is één van de belangrijkste banen leveranciers in onze mooie gemeente. Ook deze sector heeft het lastig gehad de afgelopen jaren. Daarom heeft de VVD zich eind 2014 verzet tegen de 50%-verhoging van de toeristenbelasting. Inmiddels is er zeker wat bereikt: Lees verder